นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ และบริการทางดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ eCommerce เท่านั้น การสั่งซื้อทางช่อองทางอื่นๆ จะไม่มีการนำข้อมูลของท่านมาจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งข้อมูลที่อาจจะจัดเก็บมีดังนี้

  • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
  • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร
  • ข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์
  • ข้อมูลการยอมรับการใช้งาน Cookies
  • ข้อมูลการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • ข้อมูลการติดต่อผ่านแบบฟอร์ม Contact Us

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา โดยใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการบริหารจัดการ ทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูล มาตรการเหล่านี้จะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีความปลอดภัย 100% ดังนั้นในขณะที่เว็บไซต์ของเราพยายามใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ของเราไม่อาจจะสามารถรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์ได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์ของเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หมายศาลหรือคำสั่งศาลเท่านั้น

การลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของเรา ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

การใช้งาน Cookies

Cookies เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้ Cookies ทั้งหมดที่ใช้โดยเว็บไซต์ของเราเป็น Cookies ถาวรที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ หลังจากเซสชันเบราว์เซอร์หมดอายุ Cookies จะถูกลบภายในหนึ่งเดือน ยกเว้นว่าจะมีการกำหนดค่าไว้เป็นอย่างอื่น เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ยอมรับ Cookies แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธ Cookies ทั้งหมดหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการส่ง Cookies นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถลบ Cookies ที่มีอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้คุณลักษณะบางอย่างของบริการเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อ Cookies ถูกปิดใช้งานหรือลบออก

การสื่อสารทางการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลผ่าน email หรือช่องทางอื่นไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมทั้งนโยบายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด

หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

สิทธิของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ตามสิทธิที่เราได้กำหนดไว้ หากการใช้งานนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถร้องขอข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

หากท่านต้องการให้ตรวจสอบสิทธิของท่าน หรือสอบถามรายละเอียด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

การปรับปรุงข้อมูล

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้โดยตลอดเวลา

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาส่งข้อความได้ที่ Contact Us