เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท โอ.อี.เอ็ม. เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์หม้อไอน้ำ และ เครื่องพ่นไฟ ทั้งแก๊ส น้ำมัน พร้อมยังให้คำปรึกษา เทียบ Spec. และจัดหาอะไหล่ที่หายาก เพื่อไว้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจเช็คประสิทธิภาพการเผาไหม้ในระบบ Combustion พร้อมปรับตั้ง ทำความสะอาด เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น 

 
 
บริษัท โอ.อี.เอ็ม. เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 บริหารงานโดย ดร.ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ (Management Of Director) บริษัทประกอบกิจการให้บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) และเครื่องพ่นไฟ (Burner) ตลอดจนการจัดจำหน่ายอุปกรณ์, อะไหล่, เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสำหรับโครงการผลิตไอน้ำ และให้บริการดูแล,บำรุงรักษา (Preventive Maintenace , Heat Audit)