บริษัท โอ.อี.เอ็ม.เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย ประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง บริการ Line Gas Station ทางบริษัทให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยทีมงานของ ดร.ประสงค์ โพธิ์สุวรรณ์

รายละเอียดสินค้าที่จัดจำหน่าย
ECLIPSE, MAXON, DUNGS, YAMATAKE, FISHER, ASCO, LANDIS&GYR, Honeywell, AICHI TOKAI, SURIYACHART, AICHI TURBINE GAS FLOW METER, REGULATOR,
AMERICAN REGULATOR ORSO, NATURAL GAS, ANTUNRS GAS PRESSURE SWITCH, ASCO DIAPHRAGM GAS SOLENOID VALVE, AUBURN FLAME ROD, IGNITION PLUG,
BALL VALVE KITZ, VENT VALVE, BRAHMA CONTROL BOX, GAS SOLENOID VALVE, CKD GAS SOLENOID VALVE ANDGAS EQUIPMENTS, CLEVELAND AIR FLOW SWITCH

-COFI IGNITION TRANSFORMER
-DUNGS MULTIBLOCK, GAS PRESSURE SWITCH
-ECLIPSE BUTTERFLY VALVE, GAS PRESSURE SWITCH
-ECLIPSE GAS SHUT LFF VALVE
-ECLIPSE NG, LPG, OIL BURNER
-ELSTER TURBINE GAS METER
-EMAIL GAS DIAPHRAGM GAS METER
-EQUIPMETER NATURAL GAS REGULATOR
-FISHER LOG REGULATOR, RELIEF VALVE
-HONEYWELL FLAME SAFEGUAED
-ITO KOKI LP GAS VAPORIZER
-LANDIS&GYR GAS LEAK PROVING SYSTIM
-LUCIFER OIL SOLINOID VALVE
-MAXITROL RATIO REGULATOR, FILTER
-PRESSURE GARGE KUSABA, PICO
-REGO, REGULATOR, RELIEF VALVE
-SAFAG GAS FILTER
-SATRONIC BURNER CONTROL, PHOTOCELL
-SIEMENS LANDIS&STAEFA SERVO MOTOR
-SONTEC OIL PRMO, OIL NOZZLE MONAECH, STEINEN
-TOKA GAS LEAK DETECTOR, COSMOS
-YAMATAKE MODUTROL MOTOR, TEMPERATURE CONTROL

เว็บบอร์ด

Q049874 
 3/28/2020 9:13:18 PM

Q049831 
 3/26/2020 7:52:20 AM


Q049819 
 3/24/2020 9:31:30 PM

Q049654 
 3/15/2020 12:28:02 AM